Τεχνικές Υπηρεσίες

Περιγραφή Ναυπηγοεπισκευαστικής Μονάδας

Η Ναυπηγοεπισκευαστική Μονάδα βρίσκεται εγκατεστημένη στα Ίσθμια Κορινθίας και διαθέτει χώρο ανελκύσεως πλωτών («γλύστρα»), μηχανουργείο, ηλεκτρολογείο, ηλεκτρολογείο και ξυλουργείο.

Ο βασικότερος μηχανολογικός εξοπλισμός της Ναυπηγοεπισκευαστικής Μονάδας συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Εργοστάσιο Κατασκευής Μηχάνημα Ισχύς
C.I.M.A. Δισκοπρίονο 1.5
K.H.M. A/Σ 15
METEOR ΚΑΜΙΝΙ 0,5
CERMAC ΤΡΟΧΟΣ «Β» 0,33
HEBES ΤΡΟΧΟΣ «Α» 1
SEYMONT ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΕΣΧΑΡΑΣ 36,8
A.E.G. ΚΟΡΔΕΛΑ 5,5
ΒΑΛΙΑΔΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙ 3
B.H.K. ΣΒΟΥΡΑ 3
B.H.K. ΞΕΧΤ/ΤΗΡ 5,5
B.H.K. ΠΛΑΝΗ 5,5
A.E.G. ΨΑΛΙΔΙ 7,5
K.H.M. Α/Σ 11
ΒΑΛΙΑΔΗΣ ΣΤΡΑΤΖΑ «Β» 3,5
ΒΑΛΙΑΔΗΣ ΣΤΡΑΤΖΑ ΄΄Α΄΄ 2,2
CBASSAN-LODI ΔΡΑΠΑΝΟ 2,4
SILINK cbaja ΠΛΑΝΗ 7
Moteurs-lekot ΠΡΙΟΝΙ 1,5
VIBRASION ΦΡΕΖΑ 3,5
K.H.M. ΤΟΡΝΟΣ «Β» 9,2
POREBA ΤΟΡΝΟΣ «Α» 17/27
» AMEA/WCAG »