Χρεώσεις

Υπολογισμός τελών διέλευσης

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ως Λιμάνι Απόπλου θεωρείται το τελευταίο λιμάνι και ως Λιμάνι Κατάπλου το πρώτο λιμάνι που προσέγγισε το πλοίο για φορτοεκφόρτωση ή άλλες εμπορικές πράξεις, κατά την κρίση της Εταιρείας.

2. Στην κατηγορία ‘’Α’’ υπάγονται μόνο εμπορικά φορτηγά πλοία με Ελληνική Σημαία, τα οποία δεν υπάγονται στις κατηγορίες ‘’Δ’’, ‘’Ε’’, ‘’ΣΕ’’ και ‘’ΣΤ’’.

3. Για την κατηγορία ‘’Α’’, πλόες μεταξύ Ελληνικών λιμένων νοούνται μόνο όταν προ της διελεύσεως από τη Διώρυγα Κορίνθου τα δυο προηγούμενα και κατόπιν τα δυο επόμενα λιμάνια είναι εντός Ελλάδος. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζεται το τιμολόγιο για πλοία με ξένη σημαία.

4. Στην κατηγορία ‘’Β’’ υπάγονται μόνο εμπορικά φορτηγά πλοία οποιασδήποτε σημαίας τα οποία δεν υπάγονται στις κατηγορίες ‘’Δ’’, ‘’Ε’’, ‘’ΣΕ’’ και ‘’ΣΤ’’.

5. Στην κατηγορία ‘’Γ’’ υπάγονται μόνο εμπορικά φορτηγά πλοία οποιασδήποτε σημαίας τα οποία δεν υπάγονται στις κατηγορίες ‘’Δ’’, ‘’Ε’’, ‘’ΣΕ’’ και ‘’ΣΤ’’.

6. Σε περίπτωση που οι λιμένες προέλευσης ή/και προορισμού βρίσκονται εκτός των συγκεκριμένων ορίων ή δεν έχει προσδιοριστεί η κατηγορία θα πρέπει η Πλοιοκτήτρια Εταιρεία, ο Πλοίαρχος ή ο Πράκτορας του πλοίου να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία για την τιμολόγηση της διέλευσης τουλάχιστον 24 ώρες προ της διέλευσης.

7. Οι κατηγορίες ‘’Α’’, ‘’Β’’ και ‘’Γ’’ ισχύουν μόνο για εμπορικά φορτηγά πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων και οχημάτων, αλιευτικά, ρυμουλκά, πολεμικά πλοία, πλοία ειδικών προορισμών και όχι για επιβατηγά πλοία, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά, περιήγηση επιβατών, για τα οποία ισχύει μόνο το τιμολόγιο κατηγορίας ‘’ΣΕ’’.


ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A
ΚΚΧ Διόδια (Eυρώ)
0-100 120
>100 120 + (ΚΚΧ-100) * 0,43

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B
ΚΚΧ Διόδια (Eυρώ)
0-100 160
>100 160+(ΚΚΧ-100)*0,55

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ
ΚΚΧ Διόδια (Eυρώ)
0-100 120
>100 120 + (ΚΚΧ-100) * 0,28

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ

Φορτηγίδες, Πλωτοί γερανοί, Πλωτές δεξαμενές.

ΚΚΧ Διόδια (Eυρώ)
Όλα τα πλοία 255

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

 

Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται μόνον τα Ιδιόκτητα Σκάφη Αναψυχής και τα Αλιευτικά με Ελληνική Σημαία που είναι καταχωρημένα στο νηολόγιο Ισθμίας, Λουτρακίου και Κορίνθου, και τα οποία εκτελούν πλόες σε Ελληνικά Λιμάνια και η Καταχωρημένη Καθαρή Χωρητικότητα τους δεν ξεπερνά τους 100 ΚΚΧ.

ΚΚΧ Διόδια (Eυρώ)
Όλα τα πλοία 32

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣE

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕ1

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα Επαγγελματικά Σκάφη Αναψυχής με Ελληνική Σημαία με λιγότερους από 25 επιβάτες (σύμφωνα με το Π.Γ.Ε.).

Λιγότεροι από 25 επιβάτες (Σύμφωνα με το Π.Γ.Ε.)
Μέτρα Διόδια (Eυρώ)
Λιγότερο από 6 50
6-9 80
9,01-15 80+(LOA-9)*23,00
15,01-25 80+(LOA-9)*25,00
Περισσότερο από 25,01 80+(LOA-9)*27,00

Τα διόδια για αυτά τα σκάφη υπολογίζονται σύμφωνα με το Oλικό Mήκος σε μέτρα όπως αυτό αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Καταμέτρησης/Επίσημη Άδεια Σκάφους. Σε περίπτωση που στο πιστοποιητικό αναγράφεται άλλη μονάδα μέτρησης για ευνόητους λόγους θα μετατραπεί σε μέτρα.

Για παράδειγμα:
1 ίντσα = 0,024μ.(2,54εκ.)
1 πόδι = 0,3048μ.(30,48εκ.)
1 γιάρδα = 0,9144μ.(91,44εκ.)

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕ2

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα Επιβατηγά πλοία, Κρουαζιερόπλοια, Επαγγελματικά Τουριστικά Πλοία με Ελληνική και ξένη Σημαία καθώς και Επαγγελματικά Σκάφη Αναψυχής με Ελληνική Σημαία με περισσότερους από 25 επιβάτες (σύμφωνα με το Π.Γ.Ε.).

Περισσότεροι από 25 επιβάτες (Σύμφωνα με το Π.Γ.Ε.)
ΚΚΧ Διόδια (Eυρώ)
0-100 224
>100 224+(ΚΚΧ-100)*0,59
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΕ3 & ΣΕ4
Για τα επαγγελματικά τουριστικά σκάφη που παρέχουν υπηρεσίες τακτικών θαλάσσιων εκδρομών κατά μήκος της Διώρυγας και στις γύρω περιοχές ισχύουν τα παρακάτω:
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕ3
ΝΗΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΣΕ ΙΣΘΜΙΑ, ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟ
Περισσότεροι από 25 επιβάτες (Σύμφωνα με το Π.Γ.Ε.)
ΚΚΧ Διόδια (Eυρώ)
0-100 41
>100 41+(ΚΚΧ-100)*0,35
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕ4
ΝΗΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΠΛΗΝ ΙΣΘΜΙΩΝ, ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Περισσότεροι από 25 επιβάτες (Σύμφωνα με το Π.Γ.Ε.)
ΚΚΧ Διόδια (Eυρώ)
0-100 110
>100 110+(ΚΚΧ-100)*0,40
Σημείωση: Τα προαναφερόμενα σκάφη (νηολογημένα στα Ίσθμια, Λουτράκι και Κόρινθο) θα πρέπει να προσκομίζουν και την νόμιμη άδεια από τις Λιμενικές Αρχές για την εκτέλεση των εκδρομών (εντός 6 ναυτικών μιλίων από τη Διώρυγα Κορίνθου και παρακείμενες ακτές) καθώς και το Π.Γ.Ε., το Πιστοποιητικό Καταμέτρησης και το Έγγραφο Νηολόγησης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ

1. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται όλα τα Ιδιωτικά Σκάφη Αναψυχής και όλα τα σκάφη αναψυχής με ξένη σημαία (θαλαμηγοί, ταχύπλοα κ.λ.π.)

2. Τα διόδια για αυτά τα σκάφη υπολογίζονται σύμφωνα με το Ολικό Μήκος τους σε μέτρα όπως αυτό αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Καταμέτρησης. Σε περίπτωση που στο πιστοποιητικό αναγράφεται άλλη μονάδα μέτρησης για ευνόητους λόγους θα μετατραπεί σε μέτρα.

Για παράδειγμα:
1 ίντσα = 0,024μ.(2,54εκ.)
1 πόδι = 0,3048μ.(30,48εκ.)
1 γιάρδα = 0,9144μ.(91,44εκ.)

Μέτρα Διόδια (Eυρώ)
<6 50
6-9 80
9,01-15 80+(LOA-9)*23,00
15,01-25 80+(LOA-9)*25,00
>25,01 80+(LOA-9)*27,00
 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Καθαρή Χωρητικότητα Ρυμούλκηση (Eυρώ) Πλοήγηση (Eυρώ)
0-100 180 175
>100 180+(ΚΚΧ-100)*0,22 175
1. ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ +25% ΣΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ & ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ.
2. ΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ +30% ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.
(Γενικές Παρατηρήσεις – Προσαυξήσεις)

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΜΕΓΕΘΗ ΠΛΟΙΑ

1. 16,5μ < Πλάτος πλοίου < 18,3μ με βύθισμα άφιξης > 5,8μ. χαμηλότερη χρέωση 1.410 Ευρώ.

2. Βύθισμα > 5,8μ.

18,3μ. < Πλάτος < 19,5μ. ελάχιστη χρέωση 1.880 Ευρώ
19,5μ. < Πλάτος < 20,5μ. ελάχιστη χρέωση 2.705 Ευρώ
20,5μ. < Πλάτος < 21,5μ. ελάχιστη χρέωση 3.235 Ευρώ
21,5μ. < Πλάτος ελάχιστη χρέωση 3.530 Ευρώ

ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ελλιμενισμός για τρεις ώρες έως τη διέλευση – Δωρεάν

Πλευρά Πελοποννήσου
– πάνω από τρεις ώρες, αλλά όχι πάνω από 12

Έως 9 μ. 35 Ευρώ
9 15μ. 52 Ευρώ
15 25μ. 86 Ευρώ

Πλευρά Στερεάς – 25% έκπτωση στις παραπάνω τιμές
Μηνιαίες τιμές ( Πλευρά Στερεάς μόνο)

Έως 7 μ. 44 Ευρώ
7 15μ. 79 Ευρώ
> 25μ. 133 Ευρώ

 

2. Επιβίβαση – Αποβίβαση επιβατών στις προβλήτες (χρέωση ανά υπηρεσία)

-Πριν/μετά της διελεύσεως της Διώρυγας παραμονή έως 30 λεπτά Δωρεάν
-Μη διέλευση της Διώρυγας παραμονή έως 45 λεπτά 168 Ευρώ
-Μη διέλευση της Διώρυγας παραμονή άνω των 45 λεπτών 258 ΕυρώΧΡΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ

• Χρήση Ρυμουλκού 515 Ευρώ /ώρα
• Χρήση Ακάτου 207 Ευρώ /ώρα
• Χρήση Γερανού 277 Ευρώ /ώρα
• Χρήση Φορτηγίδας 105 Ευρώ /ώρα

Δύναται να ισχύσουν ειδικές τιμές ανά ημέρα ή προορισμό (κατ’ αποκοπή)

» AMEA/WCAG »