Στην υπ’ αριθμ. 438/4-4-2017 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.ΔΙ.Κ, εξετάστηκαν οι υποβληθείσες ενστάσεις  και οι οριστικοί – τελικοί πίνακες κατάταξης διαμορφώνονται ως ακολούθως :

Πλοίαρχοι
Κάνετε κλικ εδώ για το αρχείο

Μηχανικοί
Κάνετε κλικ εδώ για το αρχείο

Ναύτες
Κάνετε κλικ εδώ για το αρχείο

Ναυτόπαιδες
Κάνετε κλικ εδώ για το αρχείο

Απορριπτέοι
Κάνετε κλικ εδώ για το αρχείο

» AMEA/WCAG »