Πρόσκληση προς την εταιρεία ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΕ για διενέργεια συνάντησης διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της  Πρόσκλησης για την Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης Βαρούλκων Βύθισης & Ανύψωσης Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας με την Διαδικασία της Ανταγωνιστικής Διαπραγμάτευσης με Κριτήριο Κατακύρωσης την πλέον Συμφέρουσα από Οικονομικής Άποψης προσφορά μόνο Βάσει Τιμής (Aρ. Πρωτ:42/12-2-2018).

Για το αρχείο κάνετε κλικ εδώNea_Ellinika_Nafpigeia_prosklisi_diapragmateusis

» AMEA/WCAG »