Αρ. πρωτ. 471- 06/08/18

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Για το αρχείο κάνετε κλικ εδώ

» AMEA/WCAG »