Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προμήθεια Υπηρεσιών Συντήρησης Αντιπλημμυρικών Έργων της Εταιρείας

12/12/2018                                                                                                                           Αρ. Πρωτ.: 1978 ΕΞ/12-12-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ 5.000 + ΦΠΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Υπηρεσιών Συντήρησης Αντιπλημμυρικών Έργων για την Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου Α.Ε. (Α.Ε.ΔΙ.Κ.), που αφορά σε υπηρεσίες συντήρησης – καθαρισμού:

Α)            των χανδάκων απορροής βρόχινων υδάτων, τα οποία εκτείνονται εκατέρωθεν των πρανών της Διώρυγας και κατά μήκος αυτών,

Β)            των αναβαθμών όπου βρίσκεται η όδευση του ηλεκτρολογικού δικτύου της Διώρυγας, των δρόμων και ορίων ιδιοκτησίας Α.Ε.ΔΙ.Κ.

Για το αρχείο κάνετε κλικ εδώ

» AMEA/WCAG »